Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΝΑΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΥΡΑΣ GECKO
Κωνσταντίνα Σακελλάρη, Λεωνίδας Μάνου

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 08-07-2017

Abstract


Στην παρούσα αναρτημένη εργασία, περιγράφουμε την εισαγωγή ενός σύγχρονου επιστημονικού πεδίου, αυτό της Νανοεπιστήμης – Νανοτεχνολογίας (N-ET) σε μαθητές Δημοτικού σχολείου, μέσω φαινομένων της φύσης. Συγκεκριμένα, επικεντρωνόμαστε στο να διερευνήσουν οι μαθητές το φαινόμενο της σαύρας Γκέκο, η οποία έχει την ικανότητα να σκαρφαλώνει στους τοίχους, «αψηφώντας» τη βαρύτητα, εξαιτίας της νανοδομής που υπάρχει στο πέλμα της. Στην αρχή, παρουσιάζουμε ορισμένα ιστορικά στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο. Έπειτα, αναλύουμε και περιγράφουμε, την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε μαθητές Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Τέλος, αξιολογούμε την εφαρμοσιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής


Full Text: PDF