Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΩΤΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Γαρυφαλλιά Τζίμα, Γιώργος Πέικος

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 08-07-2017

Abstract


Μέσα από τα νανοφαινόμενα του φυσικού κόσμου, όπως το φαινόμενο του λωτού, υποστηρίζεται ότι είναι δυνατόν να προσεγγιστούν όψεις της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στο δημοτικό σχολείο. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης, για το «Φαινόμενο του λωτού» στην Α/θμια εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: α) μοντελοποίηση β) πειραματισμό με νανοϋλικά όπως υπερ-υδρόφοβα υφάσματα και υλικά της καθημερινότητας γ) χρήση ΤΠΕ δ) κατασκευή αφίσας και ε) παρουσίαση μοντέλων σε Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΦΦΕ/ΤΧ).


Full Text: PDF