Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΑΝΟ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΥΡΑΣ GECKO
Δημήτρης Αλεξίου, Λεωνίδας Μάνου, Γιώργος Πέικος

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 08-07-2017

Abstract


Στην αναρτημένη αυτή εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα για τις αρχικές ιδέες των μαθητών σχετικά με τις ιδιότητες του φαινομένου του λωτού και του φαινομένου της σαύρας Gecko. Δείγμα της έρευνας αποτελούν 26 μαθητές Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Ερευνητικό εργαλείο αποτελεί το γραπτό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές εκφράζουν εναλλακτικές ιδέες για τα φαινόμενα. Συγκεκριμένα, αποδίδουν τόσο τις ιδιότητες του λωτού όσο και της σαύρας σε φυσικά τους χαρακτηριστικά, π.χ. ότι το φύλλο του λάχανου είναι σκληρό και, η σαύρα έχει βεντούζες στα πόδια της.


Full Text: PDF