Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Εντάσεις από τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη ενός 3Δ Ψηφιακού Παιχνιδιού για τις Φάσεις της Σελήνης
Ελένη Μαθιουδάκη, Ηλίας Καρασαββίδης, Βασίλης Κόλλιας

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Από την εμπειρική έρευνα προκύπτει πως, ενώ σε μικρές ηλικίες τα παιδιά έχουν πολλές παρανοήσεις για τις φάσεις της Σελήνης, αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλα σχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις. Η χρήση 3Δ μοντέλων κλίμακας που προτείνεται από τη βιβλιογραφία μπορεί να επιτευχθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό διαμέσου ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη συλλογιστική σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός τέτοιου παιχνιδιού για τη διδακτική προσέγγιση των φάσεων της Σελήνης συνδυάζοντας σχεδιαστικές αρχές από τις επιστήμες της μάθησης, της εννοιολογικής αλλαγής και των σοβαρών ψηφιακών παιχνιδιών.


Full Text: PDF