Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE
Παναγιώτης Πήλιουρας, Νίκος Κολιός, Ευθύμιος Σταμούλης, Νεκτάριος Τσαγλιώτης, Κατερίνα Πλακίτση, Φανή Σέρογλου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η εργασία αφορά ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών βασισμένο στην πλατφόρμας moodle με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας όψεων της φύσης των φυσικών επιστημών (φφε) σε δώδεκα τάξεις Ε΄ & Στ΄ δημοτικού. Οι δώδεκα συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδευτικοί μέσω της πλατφόρμας moodle αλληλεπιδρούν με ποικιλία επιμορφωτικών υλικών, όπως μελέτες περίπτωσης από την ιστορία των φε, κατάλληλα σχεδιασμένο διδακτικό υλικό στο οποίο επιδιώκονται επιθυμητές όψεις της φφε με στόχο να σχεδιάσουν κατάλληλο διδακτικό υλικό. Ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιοποιούνται για να αναλυθούν μεταξύ άλλων: ερωτηματολόγιο (VNOS-D) για εκπαιδευτικούς, κείμενα από ομάδες συζήτησης της πλατφόρμας, εκπαιδευτικό υλικό των εκπαιδευτικών.


Full Text: PDF