Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ελένη Πράττα, Άννα Κουκά

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία μελετάμε την κατανόηση των μαθητών για το φαινόμενο της διάλυσης και πώς εξελίσσονται οι γνώσεις τους κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά 395 μαθητές (127 μαθητές Α’ Γυμνασίου, 120 μαθητές Γ’ Γυμνασίου και 148 μαθητές Β’ Λυκείου) απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη διάλυση της ζάχαρης στο νερό. Με συνδυασμό κλειστών ερωτήσεων και ερωτήσεων ελεύθερης απάντησης διαπιστώθηκε ότι ενώ η πλειοψηφία των μαθητών όλων των τάξεων απαντούν ότι η ζάχαρη και το νερό αναμειγνύονται ομογενώς αδυνατούν να δώσουν συνολικά εξηγήσεις με όρους φυσικής μεταβολής και εμφανίζουν παρανοήσεις.

Full Text: PDF