Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ιωάννης Καρατάσιος, Βασίλειος Κωνσταντούδης, Ιωάννης Λαζάρου, Μερόπη Σανοπούλου, Χρήστος Τράπαλης, Καλιόπη Τροχίδου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι επιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» καθώς και η εμπειρία των ερευνητών μέσα από οργανωμένες δράσεις προβολής των επιστημονικών αποτελεσμάτων και ενημέρωσης του κοινού (εκπαιδευτικές δράσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, επισκέψεις σχολείων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού). Επίσης, συζητώνται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την Ημερίδα με τίτλο «Νανοτεχνολογία και Εκπαίδευση», μια συνάντηση επιστημόνων από διαφορετικούς ακαδημαϊκούς τομείς και επιστημονικά πεδία με σκοπό την ορθή και αποδοτική προβολή, επικοινωνία και διάχυση των επιτευγμάτων της Νανοτεχνολογίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προώθηση της συνεργασίας του ΙΝΝ με εκπαιδευτικούς φορείς για την περαιτέρω αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας στην προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων του, σε εκπαιδευτικές δράσεις με αντικείμενο τη νανοτεχνολογία.

Full Text: PDF