Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
Ελένη Κολοκούρη, Κατερίνα Πλακίτση

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μελέτης: Activity Theory in Formal and Informal Science Education (ATFISE project), η οποία έχει ως στόχο τη μεταφορά της καινοτομίας και την εφαρμογή της θεωρίας της Δραστηριότητας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών για το Νηπιαγωγείο με το εκπαιδευτικό λογισμικό δημιουργίας και εφαρμογής κινουμένων σχεδίων scratch. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων  μας δείχνει ότι η διδακτική αξιοποίηση των κινουμένων σχεδίων συμβάλλει στην προσέγγιση εννοιών των Φυσικών Επιστημών καθώς και στην ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του μαθησιακού πλαισίου.


Full Text: PDF