Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ-ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΠΑΙΔΙΑ (CTY GREECE)
Αντώνης Χρυσός, Κυριακή Αντωνιάδου, Περικλής Χατζησταυρίδης, Γεωργία Τσουλφά, Χάιδω Σαμαρά

Building: Δ
Room: Αιθ. 2
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά, (Center for Talented Youth, CTY Greece), δημιουργήθηκε με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εντοπίζει παιδιά με εξαιρετικές ακαδημαϊκές δεξιότητες με τη βοήθεια ειδικών εξετάσεων σχεδιασμένων από το πανεπιστήμιο Johns Hopkins (JHU). Δύο από τα μαθήματα που προσφέρονται στα προγράμματα του CTY Greece για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου/Λυκείου είναι τα «Επιστήμη και Μηχανική» και «Αρχές Σχεδίασης για Μηχανικούς», αντίστοιχα. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση καινοτόμου πρακτικής διδασκαλίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μαθημάτων αυτών, βασισμένης στη βιωματική μάθηση (Learning by doing) και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Full Text: PDF