Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Αιμιλία Μιχαηλίδη, Γιάννης Σγουρός, Αθανάσιος Βελέντζας, Κυριακή Δημητριάδη, Αχιλλέας Μανδρίκας, Αντώνης Μαργαρίτης, Κατερίνα Σάλτα, Δημήτρης Σταύρου

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-07-2017

Abstract


Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος IRRESISITIBLE, 5 εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με Mουσεία Επιστημών, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ανέπτυξαν μια διδακτική ενότητα Νανοτεχνολογίας. Σε επόμενη φάση οι εκπαιδευτικοί αυτοί έδρασαν ως πολλαπλασιαστές και επιμόρφωσαν εντός κοινοτήτων μάθησης 32 συναδέλφους τους στην εφαρμογή της ενότητας που ανέπτυξαν και άλλων 2 ανάλογων ενοτήτων. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε τις δυνατότητες και δυσκολίες που παρουσιάζονται α) κατά την ανάπτυξη μιας διδακτικής ενότητας νανοτεχνολογίας και θεμάτων ΥΕΚ και β) κατά την ευρύτερης κλίμακας εφαρμογή ενοτήτων σύγχρονων επιστημονικών αντικειμένων.

Full Text: PDF