Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Αθανασία - Αντωνία Κοκολάκη, Αιμιλία Μιχαηλίδη, Δημήτρης Σταύρου

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 13-07-2017

Abstract


Η ένταξη κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών μέσα από θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας τονίζεται ιδιαίτερα στη διεθνή βιβλιογραφία. Παράλληλα η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (ΥΕΚ) μπορεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης τέτοιων ζητημάτων στην τάξη. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται και μελετάται η διαδικασία παραγωγής εκθεμάτων που προβάλλουν την ΥΕΚ μέσω σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων, τόσο από μαθητές όσο και από φοιτητές, καθώς τα εκθέματα αποτελούν ένα μέσο επικοινωνίας αλλά και κατασκευής της γνώσης.


Full Text: PDF