Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Δραστηριότητες ΦΕ με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Ηλεκτρομαγνητισμός
Σιμος Αναγνωστάκης

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 18-08-2017

Abstract


Η παρούσα εργασία περιγράφει την διαδικασία προσθήκης επιπλέον δυνατοτήτων εισόδου και εξόδου στα Lego Mindstorms NXT για να χρησιμοποιηθούν σε διδακτικές δραστηριότητες ηλεκτρομαγνητισμού από του φοιτητές του ΠΤΔΕ. Περιγράφεται η κατασκευή και χρήση σε διδακτικά σενάρια ενός αισθητήρα τάσης +5V, ενός ηλεκτρονικού διακόπτη για τον έλεγχο εξωτερικών κυκλωμάτων, καθώς και τα σενάρια καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων για την εφαρμογή τους.


Full Text: PDF