Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Εκπαιδεύοντας Μικρούς Μαθητές στις Φυσικές Επιστήμες: Ένα καινοτόμο Πρόγραμμα STEM για τις Μικρές Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
Λεμονιά Αντώνογλου, Ηλίας Καλαμπόκης, Κωνσταντίνα Μαρούλη - Χατζηαντωνίου

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 11-07-2017

Abstract


Η Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά (STEM) αποτελεί μια διεπιστημονική και εφαρμοσμένη προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη μάθηση, μέσω της επιστημονικής έρευνας και των εφαρμογών της στον πραγματικό κόσμο. Ένα καινοτόμο πρόγραμμα STEM για μικρούς μαθητές δημοτικού σχολείου (πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης) έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στο Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη από το 2015. Το πρόγραμμα STEM, ενθαρρύνει τους μαθητές να αγαπήσουν τις Επιστήμες, να εμπλακούν σε απλές επιστημονικές πρακτικές και να αντιληφθούν, ότι με τις επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές μπορούν να απαντηθούν ερωτήματα και ζητήματα της καθημερινής ζωής.


Full Text: PDF