Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Ζητήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης των Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών
Δημήτρης Ψύλλος, Πέτρος Καριώτογλου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ) αποτελεί σύγχρονο και παραγωγικό πεδίο ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Στην παρούσα θεωρητική εργασία παρουσιάζονται και συζητούνται τρία σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις ΔΜΑ, στον προσεγγιστικό σχεδιασμό και την ανάπτυξή τους, στη συνεργασία ερευνητών και εκπαιδευτικών καθώς και στο διδακτικό μετασχηματισμό του επιστημονικού περιεχομένου τους. Στην εργασία συμπεραίνεται ότι ο προσεγγιστικός σχεδιασμός αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξης και προσαρμογής μίας πετυχημένης ως προς τους διδακτικούς της στόχους ΔΜΑ. Το ίδιο ισχύει και για το διδακτικό μετασχηματισμό του επιστημονικού περιεχομένου που είναι ταυτόχρονα προαπαιτούμενο, αλλά και αποτέλεσμα κάθε διδακτικής καινοτομίας


Full Text: PDF