Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κυκλικής διαδικασίας μοντελοποίησης: Η προσαρμογή και ο επανασχεδιασμός μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας για τις οπτικές ιδιότητες των υλικών
Ιωάννης Σούλιος, Αναστάσιος Μολοχίδης

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται μια Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ), η οποία επανασχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για τις οπτικές ιδιότητες των υλικών. Βασικό σημείο επανασχεδιασμού της ΔΜΑ αποτέλεσε, ανάμεσα σε άλλα, η εισαγωγή, αναθεώρηση και επέκταση του μοντέλου της οπτικής ακτίνας, μέσω μιας κυκλικής διαδικασίας μοντελοποίησης. Αρχικά, η επανασχεδιασμένη ΔΜΑ εφαρμόστηκε σε μια ομάδα 16 υποψηφίων δασκάλων και στη συνέχεια, αφού αξιολογήθηκε, επανασχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ξανά σε μια άλλη ομάδα 22 υποψηφίων δασκάλων. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων κατέδειξαν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις επιστημολογικές αντιλήψεις για τα μοντέλα και την εννοιολογική κατανόηση για τα φαινόμενα του φωτός.


Full Text: PDF