Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η χρήση αισθητήρων σε έξυπνες κινητές συσκευές στο σχολικό εργαστήριο της Φυσικής. Παραδείγματα εφαρμογής.
Αθανάσιος Θεόδωρος Βελέντζας, Αλέξανδρος Κατέρης, Παναγιώτης Λάζος, Παύλος Τζαμαλής, Σεραφείμ Τσούκος

Building: Δ
Room: Αιθ. 2
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 26-07-2017

Abstract


Τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς, οι ταμπλέτες και οι υπολογιστές ταμπλέτας γνωστά και ως έξυπνες κινητές συσκευές (ΕΚΣ), αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας των μαθητών, αλλά και του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν. Αξίζει, λοιπόν, να σκεφτούμε τρόπους για να ενσωματώσουμε αυτές τις ΕΚΣ στην εκπαιδευτική πράξη (West, Vosloo 2013), αναγνωρίζοντας βέβαια τα όποια προβλήματα δημιουργούν και τα οποία οδηγούν σε απαγορεύσεις από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας. Μια μέθοδος ενσωμάτωσης, που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες είτε πιλοτικά είτε ως επίσημη κρατική εκπαιδευτική πολιτική, αυτούσια ή σε παραλλαγές, είναι η ιδέα που ξεκίνησε από επιχειρήσεις και είναι γνωστή με την ακροστιχίδα BYOD-Bring Your Own Devices (Stavert, 2013). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν στο σχολείο και στα μαθήματά τους τις δικές τους ΕΚΣ. Παρουσιάζεται λοιπόν ανάγκη για προτάσεις που θα ενσωματώνουν με αποτελεσματικό τρόπο τις ΕΚΣ στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική (Πάλλας, 2016). Μια τέτοια πρόταση που αφορά τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και ειδικότερα αυτό της Φυσικής, είναι να χρησιμοποιήσουμε τους αισθητήρες που έχουν όλες οι ΕΚΣ για τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων από ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές (Apps). Τις περισσότερες φορές μάλιστα οι ίδιες οι εφαρμογές που επιτρέπουν τη συλλογή των δεδομένων παρουσιάζουν απευθείας τις μετρήσεις σε γραφικές παραστάσεις ή παρέχουν τη δυνατότητα  να γίνεται μια πρώτη γρήγορη επεξεργασία των μετρήσεων, ώστε εύκολα να εξάγεται ένα συμπέρασμα. Μια άλλη σημαντική δυνατότητα αυτών των ΕΚΣ είναι η εύκολη ασύρματη επικοινωνία με συσκευές μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος, καθώς και ο έλεγχός τους από απόσταση. Η τάση που υπάρχει είναι να εφοδιάζονται οι συσκευές αυτές με ολοένα και περισσότερες δυνατότητες, γεγονός που αντανακλά και στο ότι φέρουν ολοένα και περισσότερους αισθητήρες. Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη χρήση των ΕΚΣ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το περιοδικό The Physics Teacher έχει καθιερώσει από το Φεβρουάριο του 2012 ειδική στήλη (iphysicslab) με ιδέες για τη χρήση αυτών των συσκευών στην τάξη (π. χ, Patrinopoulos & Chrysovalantis, 2015) και επίσης αρκετές εργασίες έχουν γίνει με αντίστοιχες διδακτικές προτάσεις (για παράδειγμα Kuhn, 2013, Klein et al 2014). Με βάση τα προηγούμενα, κρίθηκε ότι θα παρουσίαζε ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς η πραγματοποίηση ενός εργαστηρίου με παραδείγματα αξιοποίησης των αισθητήρων των ΕΚΣ στη διδακτική πράξη. Θα παρουσιαστούν περιπτώσεις αξιοποίησης (1) του αισθητήρα επιτάχυνσης, (2) του μικροφώνου, (3) της φωτογραφικής μηχανής, (4) του γυροσκοπίου, (5) του αισθητήρα έντασης φωτός, και (6) θα εξηγηθεί ο χειρισμός από απόσταση.