Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ. ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ CLIL
Κωνσταντίνος Χαρίτος, Στέλλα Βολυράκη

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 23-06-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το πώς επιδρά στις παρανοήσεις των μαθητών η διδασκαλία μιας έννοιας της Χημείας σε διαφορετικό πλαίσιο με τη μέθοδο CLIL. Η έννοια που εξετάστηκε ήταν αυτή του «ομοιοπολικού δεσμού», όπου διαπιστώσαμε ότι η διδασκαλία της ως γλωσσικό μάθημα στα Αγγλικά, πριν αυτή διδαχθεί στο μάθημα της Χημείας, ευνοεί την αποφυγή παρανοήσεων τόσο όσο αφορά στο επιστημονικό όσο και στο λεκτικό περιεχόμενο της έννοιας.


Full Text: PDF