Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Πρόγραμμα “Box of Experiments” Πραγματοποίηση πειραμάτων φυσικών επιστημών με απλά υλικά με σκοπό τη μελέτη της ικανότητας κατανόησης φυσικών εννοιών από μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού
Ελένη Κορακάκη, Μαρία Μακρυδάκη, Saso Zigon

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 29-06-2017

Abstract


Η εργασία αυτή παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Box of Experiments”. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ βασίστηκε στην πρωτότυπη ιδέα της δημιουργίας ενός κουτιού με περιεχόμενο είκοσι απλά υλικά. Τα υλικά χρησιμοποιούνταν για την πραγματοποίηση πειραμάτων κοινών για όλες τις χώρες συνεργασίας. Κάθε πείραμα συνοδευόταν από φύλλο εργασίας με αναλυτικές οδηγίες και επεξηγήσεις. Στόχος του προγράμματος ήταν αφενός η επισήμανση των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατανόηση φυσικών εννοιών και στην εκτέλεση συλλογισμών και αφετέρου  η  καταγραφή  των εμπνευσμένων ιδεών των μαθητών. Επιπλέον ζητούμενο ήταν η διεύρυνση της σκέψης και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Full Text: PDF