Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΟΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Καλλιόπη Μέλη, Δημήτρης Κολιόπουλος, Κώστας Λαβίδας, Γιώργος Παπαλεξίου

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-06-2017

Abstract


Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στις νοητικές παραστάσεις που έχουν οι μαθητές της Β’ Λυκείου για εισαγωγικές έννοιες της θερμοδυναμικής και ειδικά για τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο (ΠΘΝ), επικεντρώνοντας στις εξηγήσεις που παρέχουν μετά από την πραγματική αναπαράσταση μιας αδιαβατικής συμπίεσης. Τα κυριότερα αποτελέσματα ήταν πως η πλειονότητα αξιοποιεί εναλλακτικά εννοιολογικά πλαίσια, δηλαδή ο ΠΘΝ απαξιώνεται ιδιαίτερα, και εστιάζουν στη φαινομενολογία.

Full Text: PDF