Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ελένη Κίτσιου, Κωνσταντίνος Κώτσης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 01-07-2017

Abstract


Με την παρούσα εργασία διερευνάται η σύνδεση των πιθανών εναλλακτικών ιδεών των φοιτητών/ριών του Παιδαγωγικού με τον επιστημονικό γραμματισμό αυτών στις Φυσικές Επιστήμες. Ο γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες σημαίνει ικανότητα κατανόησης και ερμηνείας του φυσικού κόσμου, επίλυσης προβλημάτων, ανάγνωσης  και κατανόησης άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, παρακολούθησης και συμμετοχής σε σχετικές συζητήσεις, λήψης προσωπικών αποφάσεων σε θέματα Φυσικών Επιστημών και τεχνολογίας. Για την επίτευξη των ερευνητικών σκοπών διενεργήθηκε έρευνα και διενεμήθη γραπτό ερωτηματολόγιο, όπου το ερευνητικό ερώτημα ήταν αν το δείγμα κατέχει γνώσεις Μηχανικής, σε ποιο βαθμό κι αν κατέχει στον ίδιο βαθμό γνώσεις σε βασικές, καθημερινές έννοιες των Φυσικών Επιστημών.


Full Text: PDF