Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ελένη Κίτσιου, Κωνσταντίνος Κώτσης

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 01-07-2017

Abstract


Οι Φυσικές Επιστήμες ως αντικείμενό τους έχουν τη μελέτη των φυσικών φαινομένων, τον προσδιορισμό των αρχών τους, τον σχηματισμό υποθέσεων και τη διεξαγωγή παρατηρήσεων και πειραμάτων. Με την παρούσα εργασία επιδιώξαμε να αναδείξουμε κατά πόσο οι Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες είναι αρεστές σε φοιτητές/-ριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, αν θέλουν να τις διδάξουν κι αν νιώθουν έτοιμοι για αυτό. Επιλέξαμε να αναφερθούμε στις Φυσικές Επιστήμες όπως αυτές διδάσκονται στο Δημοτικό σχολείο. Μάλιστα η σχέση τους με αυτές, πιθανόν επηρεάζει τη διδακτική πράξη.


Full Text: PDF