Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΕ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ CHARLES PERRAULT
Δήμητρα Καζαντζίδου, Κωνσταντίνος Κώτσης

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 03-07-2017

Abstract


Η παρούσα μελέτη εξετάζει την ακρίβεια του περιεχομένου των παραμυθιών του Charles Perrault ως προς τις Φυσικές Επιστήμες. Η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση επτά παραμυθιών. Τα κείμενα εξετάστηκαν, ώστε να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα λάθη και οι ανακρίβειες στις Φυσικές Επιστήμες καθώς και οι εναλλακτικές ιδέες που μπορεί να δημιουργήσουν στα παιδιά. Τα λάθη και οι ανακρίβειες οργανώθηκαν σε σύστημα τεσσάρων κατηγοριών. Τα αποτελέσματα παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τις μη σωστές αναπαραστάσεις των φυσικών εννοιών και φαινομένων στα παραμύθια. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για αξιοποίηση των βιβλίων αυτών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.


Full Text: PDF