Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Αντιλήψεις σε θέματα εφαρμογών σύγχρονης βιολογίας. Μια ποιοτική μελέτη μαθητών λυκείου
Χαρα Σταματάκη, Αστρινός Τσουτσουδάκης

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Τα τελευταία χρόνια οι σύγχρονες κοινωνίες βιώνουν την αλματώδη πρόοδο της επιστημονικής έρευνας σε θέματα γενετικών καινοτομιών. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν αντιλήψεις και στάσεις απέναντι σε τέτοιες εφαρμογές. Αποτελεί μια ποιοτική προσέγγιση που διεξήγαγαν μαθητές Λυκείου ενώ οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν κυρίως συμμαθητές τους. Η μελέτη εστιάζει σε θέματα αναπαραγωγής και κλωνοποίησης του ανθρώπου, θέματα που άπτονται των φυσικών επιστημών και αποτελούν μεγάλου ενδιαφέροντος ζητήματα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Full Text: PDF