Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Γεώργιος Κυριάκου, Φανή Σέρογλου

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του μοντέλου SPACK που επιχειρεί να συνδυάσει τον αθλητισμό με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, με στόχο τη δημιουργία ολιστικών, εναλλακτικών, υπαίθριων δραστηριοτήτων για παιδιά Δημοτικού. Μια πρώτη περίπτωση εφαρμογής του μοντέλου πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικά Σχολεία και κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης και 248 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε αυτή. Δημιουργήθηκαν δραστηριότητες, ώστε να εξηγηθούν έννοιες κυρίως της φυσικής, μέσω της σωματικής δραστηριοποίησης, της χρήσης αναλογιών και της ενασχόλησης με αθλητικές δραστηριότητες, δηλαδή συνολικά μέσω της αναπαράστασης με διαφορετικούς τρόπους εννοιών φυσικών επιστημών. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση (SPSS) με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς οι μέσες επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών βελτιώθηκαν μετά την παρέμβαση.


Full Text: PDF