Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Το ανθρώπινο σώμα ως μέσο μεταφοράς της γνώσης: εφαρμογή για το φαινόμενο της σκιάς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Ευαγγελία Ηρακλειώτη, Παναγιώτης Παντίδος, Μαρία Μπιρμπίλη

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 26-06-2017

Abstract


Στην εργασία αυτή διερευνάται πώς παιδιά προσχολικής ηλικίας μεταφέρουν ενσώματα στοιχεία, από το πλαίσιο στο όποιο αυτά είχαν συγκροτηθεί (διδασκαλία), σε ένα άλλο σημειωτικά διαφοροποιημένο πλαίσιο (ατομική δοκιμασία). Για να διερευνηθεί αυτό επανα-αναλύθηκε ο μετά-έλεγχος μιας προγενέστερης έρευνας για το φαινόμενο της σκιάς. Σε εκείνη την έρευνα, η διδακτική παρέμβαση ενεργοποιούσε το σώμα των παιδιών, ενώ στον μετά-έλεγχο τα παιδιά ήταν καθήμενα μπροστά σε ένα τραπέζι διατυπώνοντας προφορικές εξηγήσεις. Καταδείχθηκε ότι τα παιδιά μετέφεραν από τη διδασκαλία ενσώματα στοιχεία στο νέο πλαίσιο, καθώς προσδιορίζουν περιοχές με ή χωρίς φως, είτε δίνοντας στον εαυτό τους το ρόλο του εμποδίου, είτε αναπαριστώντας την περιοχή σχηματισμού της σκιάς.

 


Full Text: PDF