Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ
Μαρία-Ελένη Χαχλιουτάκη, Παναγιώτης Παντίδος, Μαρία Καμπεζά

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 08-07-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση ανάµεσα στη µεταβολή των τροπικοτήτων που χρησιµοποιούν παιδιά προσχολικής ηλικίας για την εννοιολόγηση του φαινοµένου των ηφαιστείων και στην εξέλιξη των συλλογισµών τους. Αναλύθηκαν οι προφορικές συνεντεύξεις και οι τρισδιάστατες κατασκευές 41 παιδιών (4-6 ετών) που υλοποιήθηκαν σε ένα πλαίσιο προ και µετά-τεστ. Προέκυψε πως κανένα προνήπιο δεν χρησιµοποίησε νέες τροπικότητες κατά την έκφραση του συλλογισµού του στο µετά-τεστ σε σχέση µε το προ-τεστ, ενώ και τα 27 νήπια εµφάνισαν κάποιου είδους µεταβολή ως προς τους τρόπους που χρησιµοποιούν για να συγκροτήσουν τις εξηγήσεις τους. Σε 15 από αυτά τα παιδιά, η µεταβολή αυτή παρέπεµπε και σε εξέλιξη στον συλλογισµό τους σχετικά µε το µηχανισµό δηµιουργίας του ηφαιστείου και την εξέλιξη του φαινοµένου.

Full Text: PDF