Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών ΕΝΕΦΕΤ

Conference Archives

4o Συνέδριο Νέων Ερευνητών - 2022September 16, 2022 – September 18, 2022

Το 4ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών της ΕΝΕΦΕΤ θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 16 έως Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Ιστοσελίδα του συνεδρίου:

http://synedrio2022.enephet.gr/newresearchers/

View Conference Details

3o Συνέδριο Νέων Ερευνητών - 2020August 27, 2020 – August 29, 2020

Το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών της ΕΝΕΦΕΤ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από Πέμπτη 27 έως Σάββατο 29 Αυγούστου.

Σύντομα, θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και λεπτομέρειες πρόσβασης στις εργασίες του Συνεδρίου. Η συμμετοχή των εγκεκριμμένων εργασιών είναι δωρεάν.

Το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών ∆ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση διοργανώνεται από την ΕΝΕΦΕΤ υπό την αιγίδα των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας του Α.Π.Θ.

Ιστοσελίδα του συνεδρίου:

http://synedrio2020.enephet.gr/newresearchers/

View Conference Details

Συνέδριο Νέων Ερευνητών 2018

Valis Hotel, Αγριά, Βόλος

Αγριά, Βόλος, GR

April 2, 2018 – April 4, 2018

H Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ) διοργάνωσε το 2017 στο Ρέθυμνο το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών μαζί με το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριό της. Η επιτυχία του και η απαίτηση της πλειοψηφίας των μελών της ΕΝΕΦΕΤ για πιο συχνές συναντήσεις της κοινότητας οδήγησαν στην απόφαση τα συνέδρια Νέων Ερευνητών να διοργανώνονται στις ενδιάμεσες από τα Πανελλήνια Συνέδρια της ΕΝΕΦΕΤ χρονιές. Έτσι, για πρώτη φορά τόσο σύντομα, διοργανώνεται το 2ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και αφορά υποψήφιους διδάκτορες αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας.

 

View Conference Details

1o Συνέδριο Νέων Ερευνητών

Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ)

Χανιά, GR

August 9, 2017 – August 12, 2017

Σκοπός του Συνεδρίου Νέων Ερευνητών αποτελεί η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ νέων και έμπειρων ερευνητών με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, με απώτερο στόχο την υποστήριξη των νέων ερευνητών στις ερευνητικές τους προσεγγίσεις.Το 1οΣυνέδριο Νέων Ερευνητών Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα διοργανωθεί από την ΕΝΕΦΕΤ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνδέεται άμεσα με το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και αποτελεί μετασυνεδριακή επιστημονική δραστηριότητα (post-conference scientific activity) που θα λάβει χώρα από 9-12 Απριλίου 2017 στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) στο Κολυμπάρι Χανίων.


Ως εκ τούτου καλούνται υποψήφιοι διδάκτορες αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές, που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία να υποβάλλουν μέχρι15 Νοεμβρίου 2016 μία Σύνοψη με τις ακόλουθες προδιαγραφές:Περιθώρια σελίδας: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.


Διάστιχο: Μονό.


Διάστημα μεταξύ παραγράφων (πριν και μετά): 0pt (εκτός Βιβλιογραφίας που είναι πριν και μετά 6pt)


Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 και το πολύ 1200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά). Συνολικά η Σύνοψή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών κλπ).


Οι εργασίες θα σταλούν προς κρίση σε δύο ανεξάρτητους κριτές.


Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς να συμβουλευτούν το υπόδειγμα εργασίας στον σύνδεσμο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.


(Σημείωση: Επισημαίνουμε ότι στο αρχείο της εργασίας που θα υποβάλλετε, μετά τον τίτλο της εργασίας, ΔΕΝ θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο κτλ) και η ιδιότητα των συγγραφέων. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της εργασίας δηλώνεται ως κύριος συγγραφέας ο υποψήφιος διδάκτορας/μεταπτυχιακός φοιτητής και ως συν-συγγραφέας ο κύριος επιβλέπων, βλ. οδηγίες υποβολής εργασιών)


Το τελικό αρχείο υποβολής εργασίας θα πρέπει να είναι της μορφής .pdf (Acrobat Reader)


Οδηγίες αποστολής των εργασιών θα ανακοινωθούν στο προσεχές μέλλον


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Μετά την ανακοίνωση αποδοχής της εργασίας τους, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες για τη συμμετοχή τους στο 1ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα πρέπει να καταβάλλουν ένα αντίτιμο (υπολογίζεται περίπου 150 - 180 Ευρώ). Το ακριβές ποσό και η διαδικασία πληρωμής θα ανακοινωθεί στο προσεχές μέλλον.


Το ποσό της συμμετοχής καλύπτει:
  • Παρακολούθηση των Εργασιών του Συνεδρίου από 9-12 Απριλίου 2017

  • Τρεις Διανυκτερεύσεις σε Δίκλινο Δωμάτιο (9, 10 & 11 Απριλίου 2017)

  • Καφέ στα διαλείμματα

  • Μεσημεριανά και Βραδινά Γεύματα στην ΟΑΚ

  • Πρακτικά του Συνεδρίου Νέων Ερευνητών σε ψηφιακή μορφήΠαρατήρηση


Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου Νέων Ερευνητών είναι η εγγραφή των συμμετεχόντων στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (βλ.synedrio2017.enephet.gr).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Οκτωβρίου 2016


Λήξη Υποβολής Εργασιών: 15 Νοεμβρίου 2016


Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 10 Ιανουαρίου 2017


Έναρξη Εγγραφών: 10 Ιανουαρίου 2017


Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 30 Ιανουαρίου 2017


Λήξη Εγγραφών: 20 Φεβρουαρίου 2017


Ανακοίνωση Προγράμματος: 28 Φεβρουαρίου 2017


Διεξαγωγή Συνεδρίου Νέων Ερευνητών: 9-12 Απριλίου 2017


Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 30 Ιουνίου 2017

View Conference Details