Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Μεταβολή των πρακτικών που προτίθενται να εφαρμόσουν μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της Φυσικής
Γεώργιος Στύλος, Κωνσταντίνος Κώτσης, Αναστασία Γκουλγκούτη

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 04-07-2017

Abstract


Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα από ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με τις πρακτικές που θα αξιοποιήσουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί σχετικά με τη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο. Για αυτό το σκοπό, ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά στο πλαίσιο μιας εφαρμοζόμενης διδακτικής παρέμβασης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι πρακτικές των φοιτητών παρουσίασαν σημαντικές διαφορές με κατεύθυνση την υιοθέτηση ή ενίσχυση εποικοδομητικών και ανακαλυπτικών θέσεων σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Φυσικής.


Full Text: PDF