Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Θέματα έρευνας αιχμής εμπνέουν δημιουργίες μαθητών
Κατερίνα Σάλτα, Αγγελική Ευαγγελοπούλου, Ιωάννα Καραχάλιου, Μαρία Κωνσταντογιάννη, Ελένη Μελανίτου, Πανδώρα Σιφνιώτη, Φωτεινή Χάλαρη, Κωνσταντίνος Χαρίτος

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει το πώς μαθητές ανέπτυξαν διαδραστικά εκθέματα εμπνεόμενοι από θέματα έρευνας αιχμής, που είχαν διδαχθεί στις τάξεις τους. Τα εκθέματα των μαθητών σχετίζονταν με την με εφαρμογή μιας ενότητας, τους περιορισμούς που τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, τα διαθέσιμα εργαλεία και υλικά. Τα εκθέματα αποδείχθηκαν πόροι που δομούν τη μαθησιακή διαδικασία ανοίγοντας νέες προοπτικές και παρέχοντας περιορισμούς. Εξυπηρετούν επίσης το συντονισμό θεωρητικών και πρακτικών δράσεων.


Full Text: PDF