Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Ενίσχυση των διερευνητικών πρακτικών των εκπαιδευτικών μέσω προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης
Χριστίνα Τσαλίκη, Γεώργιος Μαλανδράκης, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Πέτρος Καριώτογλου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 07-07-2017

Abstract


Στην μελέτη παρουσιάζονται  αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις διδακτικές  πρακτικές τεσσάρων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα είχε στόχο τη διεύρυνση των διδακτικών απόψεων και πρακτικών με βάση τις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Η μέθοδος ανάλυσης για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην εργασία αυτή είναι ημιποσοτική. Τα ευρήματα υποδεικνύουν την υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων που εντάσσονται στο φάσμα της διερεύνησης, τόσο κατά τη διάρκεια  του προγράμματος όσο και έξι μήνες μετά από αυτό.


Full Text: PDF