1η Ανακοίνωση - Πρόσκληση υποβολής εργασιών

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Πρόσκληση υποβολής εργασιών)

για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών

στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

 

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός και επωφελής θεσμός για την κοινότητα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.  Αφορά υποψήφιους διδάκτορες, υποψήφιες διδακτόρισσες  καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας.

 

Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ νέων και έμπειρων ερευνητών με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου, οι οποίοι είναι:

 • η υποστήριξη των νέων ερευνητών στις ερευνητικές τους αναζητήσεις,
 • η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών της κοινότητας,
 • η συνδιαμόρφωση του ερευνητικού προσανατολισμού, και
 • η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία στην Ελλάδα.

 

Η επιτυχία των προηγούμενων Πανελλήνιων Συνεδρίων Νέων Ερευνητών και η απαίτηση της κοινότητας για πιο συχνές συναντήσεις των μελών της,  διασφαλίζουν την επιτυχία και του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Ερευνητών.

 

Λίγα λόγια για την ιστορία του θεσμού …

Η Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ, www.enephet.gr) διοργάνωσε:

 • Τον Απρίλιο (Πάσχα) του 2017, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών, σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων, αμέσως μετά το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριό της.
 • Τον Απρίλιο (Πάσχα) του 2018, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών, σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Αγριά Βόλου, ώστε εφεξής τα συνέδρια Νέων Ερευνητών να διοργανώνονται σε χρονική απόσταση ενός έτους από τα  Πανελλήνια Συνέδριά της.
 • Τον Αύγουστο του 2020, το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικής και Χημείας του ΑΠΘ. Το Συνέδριο αυτό είχε σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο (Πάσχα) του 2020, αλλά λόγω της πανδημίας μεταφέρθηκε τέσσερις μήνες αργότερα και για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά διαδικτυακά.

 

Στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2022, η ΕΝΕΦΕΤ διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εκ του σύνεγγυς στο Ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki στην Αλεξανδρούπολη.

 

Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Καλούνται οι υποψήφιες διδακτόρισσες και οι υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία να υποβάλλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2022 μία Σύνοψη της ερευνητικής τους με τις προδιαγραφές που ακολουθούν.

Προδιαγραφές σύνταξης Σύνοψης εργασίας

Περιθώρια σελίδας: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.

Διάστιχο: Μονό.

Διάστημα μεταξύ παραγράφων (πριν και μετά): 0 pt (εκτός βιβλιογραφίας που είναι πριν και μετά 6 pt).

 

Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 και το πολύ 1500 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά). Συνολικά, η Σύνοψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, κ.λπ.).

 

Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν το υπόδειγμα εργασίας και τις οδηγίες υποβολής εργασιών (όταν δημοσιοποιηθούν). Οι εργασίες θα σταλούν προς κρίση και σχολιασμό σε δύο ανεξάρτητους κριτές.

 

 

Συμμετοχή

Το κόστος εγγραφής στο 4ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών θα καταβληθεί μετά την ανακοίνωση αποδοχής των εργασιών και υπολογίζεται σε 90-110 ευρώ. Η εγγραφή καλύπτει τα εξής:

 • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
 • Προσφορά καφέ σε 3 διαλείμματα
 • 3 γεύματα και 2 δείπνα στο Ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki
 • Πρακτικά του Συνεδρίου Νέων Ερευνητών σε ψηφιακή μορφή.

Το ακριβές ποσό και η διαδικασία πληρωμής θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

 

Διαμονή

Οι κρατήσεις διαμονής και η πληρωμή τους στο Ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki θα γίνουν με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Οι προσφερόμενες τιμές δωματίων (συμπεριλαμβανομένου πρωινού) είναι:

Μονόκλινο: 74 ευρώ/ημέρα

Δίκλινο: 84 ευρώ/ημέρα

Τρίκλινο: 100 ευρώ/ημέρα

 

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη Υποβολής Εργασιών

01 Μαρτίου 2022

 

Λήξη Υποβολής Εργασιών

31 Μαρτίου 2022

30 Απριλίου 2022

 

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης

30 Μαΐου 2022

Έναρξη εγγραφών

30 Μαΐου 2022

 

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών - Λήξη εγγραφών

31 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση Προγράμματος

10 Αυγούστου 2022

 

Διεξαγωγή Συνεδρίου Νέων Ερευνητών

16-18 Σεπτεμβρίου 2022

 

Υποβολή Εκτενούς Κειμένου για τα Πρακτικά

3 Νοεμβρίου 2022