5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Συνεδρία Αφίσας (Poster session)

5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών

στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Στο 4ο ΣΝΕ της ΕΝΕΦΕΤ θα υλοποιηθεί, για πρώτη φορά, μια παλιότερη ιδέα που αφορά σε «Συνεδρία Αφίσας», η οποία ελπίζουμε να αξιοποιηθεί και να καθιερωθεί και στα επόμενα αντίστοιχα συνέδρια.

Συγκεκριμένα, σε μια συνεδρία διάρκειας μίας ώρας, στην έναρξη του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω αφισών (posters), οι οποίες θα παρουσιάζουν τις αντίστοιχες εργασίες του συνεδρίου. Οι αφίσες θα παραμείνουν στον χώρο για όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, για περαιτέρω συζητήσεις και αλληλεπιδράσεις. Έτσι, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία:

  • να διαχειριστούν έναν ακόμη σημαντικό τρόπο παρουσίασης της δουλειά τους και να αναπτύξουν συζητήσεις εξατομικευμένα πάνω στο περιεχόμενο της αφίσας τους,
  • να μελετήσουν αναλυτικά τις αφίσες όλων των άλλων συμμετεχόντων/ουσών, ακόμη κι αν δεν είναι στην ομάδα τους,
  • να λάβουν μια διαφορετική, αλλά εξίσου σημαντική, ανατροφοδότηση από αυτή που θα λάβουν στην ομάδα τους,
  • να αξιολογήσουν ένα μέσο επικοινωνίας που στην Ελλάδα είναι μάλλον υποβαθμισμένο.

Προδιαγραφές και οδηγίες για τις αφίσες:

  • Διαστάσεις αφίσας: 120 Χ 85 cm (Α0, κάθετη διάταξη)
  • Ο τίτλος της αφίσας να εμφανίζεται στο πάνω μέρος της με κεφαλαία γράμματα και με ύψος το λιγότερο 90pt. Αν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιήσετε γραμματοσειρά «sans serif» όπως Arial ή Helvetica για όλο το κείμενο. Κάτω από τον τίτλο να εμφανίζονται τα ονόματα των συγγραφέων και τα πανεπιστημιακά ιδρύματά τους.
  • Το μήνυμα της αφίσας να είναι εύληπτο και να δίνεται με ελκυστικό τρόπο, για παράδειγμα κάνοντας ορθή χρήση εικόνων, πινάκων και γραφικών παραστάσεων.
  • Η χρήση κειμένου θα πρέπει να γίνεται με φειδώ και με στόχο να παρουσιάσει τα καίρια σημεία της εργασίας, να συνοψίζει και να εστιάζει την προσοχή σε σημαντικά σημεία της αφίσας. Προτείνεται ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 24pt. Να αποφευχθεί η χρήση μεγεθυμένης φωτοτυπίας της εργασίας σας.
  • Ενδεικτικά παραδείγματα έτοιμων e-posters στο 12 συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ: http://synedrio2021.enephet.gr/e-posters/
  • Για όσες/ους χρησιμοποιούν έτοιμα πρότυπα (templates): https://www.posterpresentations.com/free-poster-templates.html