6η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υποβολή ΤΕΛΙΚΩΝ αναθεωρημένων εργασιών

6η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών

στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Οι συγγραφείς των εργασιών (ΥΔ και ΜΤΠΧ) παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους την ανάδραση που έλαβαν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου και να υποβάλλουν

α) την ΤΕΛΙΚΗ αναθεωρημένη εργασία τους, και

β) την αφίσα (poster),

μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα υποβολής των εργασιών του συνεδρίου (http://events.enephet.gr/index.php/school/4NRC/user).

 

Η  ΤΕΛΙΚΗ αναθεωρημένη εργασία θα πρέπει να υποβληθεί σε format .doc ή .docx και η αφίσα (poster) σε format .pdf.

Στην ΤΕΛΙΚΗ αναθεωρημένη εργασία τα ονοματεπώνυμα και τα affiliations των συγγραφέων των εργασιών να παρατεθούν με τον τρόπο που έχει γίνει στα Τευχίδια των Ομάδων του συνεδρίου.

Η έκταση του κειμένου της εργασίας θα πρέπει να είναι από τουλάχιστον ΠΕΝΤΕ έως το πολύ ΟΚΤΩ σελίδες. Οι υπόλοιπες προδιαγραφές για το κείμενο (δομή, κ.ά.) παραμένουν ακριβώς οι ίδιες και περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://synedrio2022.enephet.gr/newresearchers/#standards)